• Hemsedal Skiforening skal være en ideell interesseorganisasjon for sine medlemmer. 

§ 2. Formål (oppdatert og vedtatt på Årsmøtet 1. oktober 2016)

 • Hemsedal Skiforening er en ideell interesseorganisasjon for sine medlemmer – åpen for alle.
 • Hemsedal Skiforening har som formål å virke for utbredelse av ski- og sykkelidrett og annet friluftsliv i Hemsedal, og vil arbeide for sitt formål gjennom å:
  • Bidra med fellesgodefinansiering til utvikling, vedlikehold og som driftstilskudd til løypenettet
  • Bidra med dugnadsressurser til løypeutvikling og -vedlikehold
  • Medlemsservice – informasjon og medlemsfordeler
  • Aktiviteter og arrangementer alene eller i samarbeid med andre organisasjoner – sommer som vinter
  • Bidra i arbeidet med å realisere sti- og løpeplanen

 

Hemsedal Utmarkservice (HUS)

Hemsedal Utmarkservice er en nemd med representanter for kommunen, grunneierne, turist- og landbruksnæringen. HUS er en operativ driftsorganisasjon med ansvaret for å anlegge og vedlikeholde skiløyper og turstier. HUS kan også påta seg oppdrag fra andre organisasjoner som f.eks. Turistkontoret for vedlikehold og merking av sykkelstier og løyper. Samarbeidet med Hemsedal Skiforening vil bygge på følgende prinsipper:

Ved ønske om opparbeidelse eller utbedring av ski- og sykkelløyper, vil Hemsedal Skiforening fremme forslag til HUS. HUS er kommunens besluttende og utførende myndighet.

Ved planlegging, og FØR gjennomføring av dugnader for utbedring (f.eks. bredding, bruk av maskiner) og vedlikehold av sk- og sykkeliløypene, vil Hemsedal Skiforening og/eller lokal velforening avklare behov og omfang med daglig leder i HUS.

 

Hemsedal Idrettslag (HIL)

Hemsedal Idrettslag har ca 1000 medlemmer og er organisert med mange grupper: Orienteringsgruppa, volleyball, trimgruppa, fotballgruppa, karate, bordtennis, alpingruppa, langrennsgruppa, FreeX (freestyle), snowboardklubben og sykkelgruppa. Samarbeidet med Hemsedal Idrettslag vil bygge på følgende prinsipper:

 • Hemsedal Skiforening ønsker å være en medspiller og samarbeidspartner for HIL ved vedlikehold og utvikling av ski- og sykkelløyper, samt ulike arrangementer.

 

Hemsedal Turlag (HTL)

Hemsedal Turlag ble stiftet 1.12.2010, og er et lokallag under Drammen og Oplands Turistforening (DOT). Hemsedal Turlag er Buskeruds aller første lokale DNT-turlag. Turlaget har som formål å arrangere turer sommer som vinter, tilrettelegge for enkelt og inkluderende friluftsliv, samt vedlikeholde og eventuelt utvide DNT’s stinettverk.

 • Samarbeidet mellom HSF og Hemsedal Turlag vil være innen områder hvor HSF og HTL har felles interesser, f.eks. anlegging og merking/kvisting av skiløyper som knytter større områder sammen, samt arrangerer fjellturer med kjentmann.